Fokus på arbejdsglæde giver en følelse af frihed

Alle ønsker at opnå arbejdsglæde, når de befinder sig på arbejdsmarkedet, men det er bare ikke alle steder hvor det kan lykkes, at opnå den ultimative arbejdsglæde. Det kan der være mange årsager til, og det kan også være en kombination af flere faktorer, men hvis man formår at opretholde motivationen og befinder sig på en arbejdsplads, hvor konflikter kan holdes ude, så er man hjulpet godt på vej mod et arbejdsliv med arbejdsglæde.

Der er flere faktorer der spiller ind som vil beskrives yderligere i denne artikel. Men hvis man overordnet kan undgå stress, så er man godt hjulpet på vej til at opnå arbejdsglæde. Stress er nemlig en tilstand, som modarbejder arbejdsglæden, så det er super vigtigt, også at have fokus på at holde stress på afstand.

Undgå stress

Stress er en tilstand, der melder sig hvis, man har for meget at se til i hverdagen, og ofte er det en kombination af at man har meget arbejde, som gør det svært at prioritere privatlivet. Udfordringer og problemer i privatlivet, kan omvendt også gøre, at man har svært ved at holde fokus og strukturere sin hverdag på arbejdet og dermed kan man opleve, at komme i risikozonen for at få stress.

Stress er blevet mere og mere udbredt i Danmark i løbet af de seneste år og vi kender nok alle der har haft stress. Samtidig er der ifølge undersøgelser mange der går rundt med stress uden at gøre noget ved det, eller også vil de ikke erkende, at de netop er ramt af stress.

Netop denne erkendelse er vigtig i arbejdet med at behandle stress på et tidligt stadie. Det er nemlig super vigtigt at behandle stress i et tidligt stadie, da det på denne måde, er nemmere at blive stressfri, og at kunne arbejde hen imod at opnå arbejdsglæde igen.

Hvis man lider af stress eller ønsker at blive klogere på hvordan man kan undgå stress, så kan man tage et kursus i f.eks. stresscoaching hos Fortuna Kurser, som er en kursus- og konsulentvirksomhed, der er specialiseret i bl.a. at rådgive om stress.   

Hvis man er opmærksom på signaler og ens nærmeste chef kender til konflikthåndtering, stress og coaching, så vil det samtidig gøre, at der er fokus på området i ledelsesstilen, og på denne måde vil man have bedre forudsætninger for at holde negative faktorer ude, og arbejde mod et arbejdsliv med mere arbejdsglæde.

Fokuspunkter for at opnå arbejdsglæde

Stress kan være svært at undgå, men man kan prøve at forebygge det. Det handler i høj grad om at lære sig selv at kende i forskellige situationer. Hvis man kan mærke, at man har brug for mere tid til en opgave, man ikke kan tage flere opgaver, eller man har problemer på hjemmefronten, som man tager med på arbejdet, så skal man erkende og vide hvordan det skal håndteres.

Undersøgelser viser at nogle af de største dræbere af arbejdsglæde, er når man oplever brok fra kollegaer, travlhed, uklare rutiner og regelsæt eller at man selv mangler hjælp eller anerkendelse på arbejdet.

Derfor vil et ekstra fokus på netop dette kunne bidrage til arbejdsglæden. Det skal ikke være kunstigt, men man skal sørge for at indarbejde en kultur og nogle rammer, hvor det er helt naturligt at kunne spørge om hjælp til en opgave, eller at man opnår anerkendelse for sit arbejde.

Brok fra kollegaerne kan starte i det små, men kan sagtens eskalere senere hen, og derfor er det vigtigt at skride ind tidligt i processen, og så fokusere på løsningerne fremfor problemerne. Det er både ledelsen og kollegaerne der har ansvaret for at gøre noget for, at skabe en arbejdsplads med plads til hinanden og hvor fokus ligger på arbejdsglæde, og så kommer resultaterne formentlig som en afledt effekt af arbejdsglæde blandt medarbejderne.

Hvis man fokuserer på sine medarbejdere og deres arbejdsglæde, så vil det oftest kunne ses i virksomhedens succes og resultater. Glade medarbejdere er nemlig villige til at yde mere, og en flok glade kollegaer arbejder bedre sammen end et team, der er fyldt med tvivl og negativ stemning.

Ultimativ arbejdsglæde hos sine medarbejdere, er derfor noget som alle virksomheder bør have fokus på at arbejde sig hen imod i stedet for kun, at fokusere på at være effektiv og skabe resultater. Arbejdsglæde hos medarbejderne vil også give dem en større følelse af frihed – både på arbejdet og på hjemmefronten.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sasa Kovacevic

Sasa Kovacevic is an official CFF author and founding member.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *