Sygesikring og sundhed i Danmark – Hvorfor staten fejler og markedet vinder

I dag tager vi det for givet at vi skal have et offentligt finansieret sygehusvæsen i Danmark. Det synes jeg personligt er et stort problem, da det danske system, på trods af sin lange historie kommer til at stå over for en lang række udfordringer på længere sigt. I denne artikel vil jeg give nogle klare eksempler på, hvor det danske sundhedsvæsen fejler borgerne og tvinger os til at betale overpris for en ydelse som markedet langt hen ad vejen kan levere bedre og billigere.

1: Staten prutter ikke om prisen på medicin

Et godt eksempel på hvor dårlig den danske stat er til at høste stordriftsfordele er når det kommer til at indkøbe medicin. Fordi pengekassen er begrænset køber vi ikke den bedste og nyeste medicin men den billigste medicin til prisen. Det er en god strategi generelt, men ikke med sundhed. Derudover er det kommet frem at den danske stat ikke engang prutter og forhandler om priserne, som man ville gøre hvis man selv skulle købe ind for sin egen virksomhed. Det er at ødsle med vores penge, samt at spille hasard med vores sundhed.

2: Hver gang staten giver os lov til at få en behandling begrænser de vores frihed fremfor at øge den

En anden årsag til at staten fejler er, at hver gang staten giver os ’lov’ til at modtage behandling for en given lidelse, så ledsages det oftest af strafafgifter et andet sted. Dette ses særligt når det kommer til alkohol og rygning men i ligeså høj grad mange andre steder i samfundet. Den frihed som vi får fra staten, ved at de står for vores sundhed, begrænser os altså – og ofte mere end det giver den anden vej. Som tiden går og vi bliver flere ældre og flere syge, fordi antallet af diagnoser stiger, så vil vi også se mange andre mærkelige strafskatter som kun er sat i verden for at finansiere vores frihed. Problemet er dog at mange af disse skatter henter alt for mange penge ind, som det er tilfældet med rygere.

Rygning er finansieret nu, så selv hvis man hæver priserne på cigaretter, så bliver det ikke rygningens konsekvenser der skal finansieres. Det er ikke frihed at have et offentligt sygehusvæsen der finansieres ved at begrænse vores handlinger.

3: Vi bruger ikke EU til vores egen fordel

Et tredje eksempel på vores manglende evne til at udnytte det frie marked ses i EU. EU vedtog en lov for små 10 år siden der gør at man kan vælge hvor man gerne vil behandles i EU i kraft af sit unionsborgerskab. Det ville åbne døren for alle borgere kunne behandles på det offentliges regning et sted der var billigere og bedre. Desværre er dette ikke en regel som Danmark vil efterleve, da man frygter der kommer mange udenlandske borgere til DK og får behandlinger.

Det giver bare ikke mening, da danskere kunne sendes andre steder hen. Ideen i forslaget bygger på den almene viden omkring markeder, specialisering og prisdannelse. Desværre sætter den danske stat alle disse regler ud af spil, hvilket i sidste ende skader både os og mange andre europæere.

4: Staten står for en relativ lille del af det samlede antal sundhedsydelser herhjemme

En anden ting man skal huske er, at staten kun sidder på en del af sundhedsydelserne herhjemme. Fysioterapeuter, kiropraktikere og terapeuter er bare nogle af de grene af sundhedsvæsnet som fungerer privat. Derudover er det også overvejende private virksomheder som står for alt forskning og research som leder til at vi opnår fremskridt i det offentlige.  Derudover kan det offentlige også købe sine varer – det vil sige medicin, laboratorieudstyr og meget mere på det private marked. Uden denne mulighed ville både kvaliteten og prisen i det offentlige falde. Det er i sig selv et åbenlyst eksempel på at det offentlige sundhedsvæsen lever på lånt tid.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *