Frihed er en underlig størrelse

Vi vil alle sammen være frie. Temaet har minimum været til debat siden opfindelsen af skrift, og har helt sikkert også været diskuteret før.

Frihed er et menneskabt fænomen, og det kan sagtens argumenteres, at frihed hverken eksisterer, eller der ikke eksisterer andet. Det er et spændende emne, hvorfor vi i denne artikel vil grave lidt i det.

Deterministerne

En af de hyppigste argumentationer mod frihed kommer fra deterministerne, der hævder, at vi egentlig ikke har noget valg, og det hele blev forudbestemt ved universets fødsel. Vi er alle bygget af atomer, som egentlig bare har en determineret bane i livet.

Det vil sige, at der skete en aktion – reaktion handling som det første, og det simpelthen bare har fortsat lige siden dengang. Så hvis du en dag vågner op og tænker, at nu har du besluttet dig for at klage over skat, så er det ifølge dem ikke noget, du har besluttet dig, men simpelthen bare et produkt af determinismen og den bane det første atom ’valgte’.

Selvom dette formentlig lyder som en meget ubehagelig tanke, bliver det faktisk underbygget af ny forskning, der viser, at vi rent faktisk gør noget et splitsekund før, vi tænker det. Det betyder at vores handlinger simpelthen er ude af vores hænder.

Nu bliver det lidt kryptisk. For så tænker du sikkert, at du da flere gange tænker over, at du vil gøre noget, inden du gør det, men så er argumentet, at du ikke tænker over, at du vil tænke over det.

Hvor kommer religion fra?

Der er der også argumenter for friheden, og vi rent faktisk er vores egen herre og har et valg – heldigvis. Hvis vi en dag finder ud af, at vi ikke har noget valg, vil det være et paradoks at snakke om ansvar for vores handlinger, hvilket vil betyde, at hele vores retssystem ville bryde sammen, og vi egentlig ikke kan stilles til ansvar for noget af det, vi gør.

Vi kan heller ikke nyde den succes, vi ellers bader os i. Det er nemlig ikke et produkt af hårdt slid og talent, men skæbnes, hvis man kan kalde det det.

Hvis vi ikke har egen fri vilje og alt er forudbestemt af en eller anden form for naturkonstruktivisme, så findes der heller ikke nogen Gud. At der ikke findes nogen Gud er i og for sig ikke det vigtige her, da det er umuligt at afgøre, men hvor kommer ideen om Gud og religion så fra?

Gud og religion bunder i noget sjæleligt og metafysisk, der ikke har nogen bund i noget naturmæssigt, hvis det naturmæssige er forudbestemt. Det har ingen funktion. Det er noget, har bund i det menneskelige og kun det menneskelige.

Om det er svaret på om frihed eksisterer, vides stadig ikke. Men vi finder ud af det en dag?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *