Få en flygtning i virksomhedspraktik

Danmark har igennem en længere årrække oplevet en øget flygtningetilstrømning, men selvom de forskellige regeringer alle har haft fokus på integration, så halter Danmark stadigvæk bagefter, når man sammenligner med internationale standarder. Således viser tal fra slutningen af 2013, at op mod 44% af de 25-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande hverken er i arbejde eller under uddannelse. De tal er 3 gange så høj, som tallet for etniske danskere. Også ikke-vestlige indvandres efterkommer halter bagud – her er det 28% af de 25 årige, som ikke har arbejde eller er under uddannelse.

Grunden hertil er ofte en ikke eksisterende integrationspolitik i kommunerne eller en svag integrationspraksis, for selvom der er en overordnet politik omkring integration, så er det ikke det samme som at have en konkret og konsekvent plan for, hvad der rent faktisk skal gøres for at forbedre integrationen.

Derudover skyldes en del af integrationsproblemerne, at flygtninge og indvandrer har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Der kan være store kulturelle forskelle, der betyder at arbejdsgiverne er påpasselige med at tage arbejdskraft ind, der har andre for- eller efternavne. Enten fordi de har en direkte dårlig erfaring hermed eller fordi de har en formodning om, at det bliver besværligt.

Dette er problematisk, når alle undersøgelser peger på, at den bedste integration finder sted, når indvandrerne og flygtninge kommer ud på det danske arbejdsmarked. Virksomhederne bør se det, som en del af deres samfundsansvar at tage både flygtninge og indvandrer ind i virksomhederne, så de gør deres til en fornuftig integration i kommunen.

Af samme årsag har regeringen gjort det muligt at få flygtninge ud i gratis virksomhedspraktik i op til 26 uger. Dette bør ses som en hjælp til virksomhederne, der måske ikke har råd til at ansætte en, men samtidig sagtens kan bruge de ekstra hænder. Derudover får flygtningen et netværk, forbedrer deres sprogkundskaber og lærer omkring danske arbejdskultur.

Hvad skal du gøre, hvis du vil have en flygtning i virksomhedspraktik?

Overvejer du at få en flytning ind i virksomhedspraktik, så har jobservice Danmark lavet en hotlinje, hvor man kan ringe direkte ind. Hotlinjen er en landsdækkende virksomhedsservice, som gerne skal gøre det nemmere for virksomhederne at tage kontakt, uden at de skal bruge for meget tid og for mange ressourcer herpå. Hotlinjen formidler derefter informationen videre til de lokale jobcentre, der indenfor 24 timer skal kontakte virksomheden. Herefter vil de finde de kandidater, der passer bedst til virksomheden.

En flygtning i virksomhedspraktik er gratis for virksomheden og opholdet varer i første omgang 13 uger. Herefter er der mulighed for yderlig forlængelse i op til 26 uger.

Herudover er der desuden mulighed for at ansætte personen i en løntilskudsstillingen i helt op til 12 måneder. Under denne ansættelsesform betaler virksomheden 75 kr. i timen til den ansattes løn og kommunen betaler det resterende beløb.

Dog skal der være et passende forhold mellem antal ansatte på normale vilkår og ansatte i løntilskudjob og virksomhedspraktik, advarer advokat Karsten Nøhr. Virksomhedspraktikanten skal ikke gå ind og erstatte en fuldtidsmedarbejder og herved tage arbejdet fra andre. Det er en balancegang, som mange virksomheder er det svært ved at skelne imellem.

 

Er I interesseret i at høre mere, kan I læse mere om ordningen og finde kontaktinformationerne her.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *